Elisabeth Groen, nieuwsbrief juli

12 juli 2015

---

Beste groenvrienden,

De zomervakantie is voor de meeste mensen begonnen, heerlijk!

Ondanks een aantal snikhete dagen was er in juni en juli de nodige bedrijvigheid op en rond het toekomstige stadspark Elisabeth Groen.

In deze nieuwsbrief een overzicht. Wij wensen iedereen veel leesplezier en een hele fijne zomer!

Groene groeten,

LIa, Paul, Wil en Margriet
 

---
Gewijzigd ontwerp westzijde Vosheuvel Park Randenbroek e.o.

Gewijzigd ontwerp westzijde Vosheuvel Park Randenbroek e.o.

Eind 2014 zijn bijzondere archeologische vondsten aangetroffen in het gebied aan de westzijde van de Vosheuvel. Het betreft vondsten uit de Nieuwe Steentijd of Neolithicum  (5300 v. Chr - 2000 v. Chr.). In het Inrichting- en Beheerplan zou op deze plek een broekbos (een bosachtige vegetatie die voorkomt op zeer natte plekken) worden …

Lees verder

---
Wat? Vondsten uit het Neolithicum?

Wat? Vondsten uit het Neolithicum?

De belangwekkende vondsten in park Randenbroek en deels op het Elisabeth terrein zijn vondsten uit de nieuwe steentijd, ofwel het Neolithicum (5300-2200 v.Chr.). Vondsten uit deze periode zijn zeldzaam in Nederland. Wat is het Neolithicum? Aan de einde van het Mesolithicum en in het begin van Nieuwe Steentijd vinden er belangrijke veranderingen plaats: geleidelijk aan maakte het …

Lees verder

---
Mooi hout resultaat 1e zaagdagen KeiStadHout

Mooi hout resultaat 1e zaagdagen KeiStadHout

Vanuit de coöperatie 033GROEN werd 7 en 9 juli keihard gewerkt aan de ontwikkeling van een houtwerkplaats met een maatschappelijk karakter. Het hout dat wordt gebruikt is uitsluitend afkomstig uit Amersfoort. Zo wordt gewerkt aan een duurzame herbestemming. Wil je ook een unieke picknickbank, robuuste keukentafel of snijplank van écht Amersfoorts hout? Of heb je zelf een idee voor een …

Lees verder

---
IVN ten strijde tegen de reuzenbalsemien

IVN ten strijde tegen de reuzenbalsemien

Op de snikhete zaterdag van 4 juli j.l. heeft de werkgroep “handen uit de mouwen” van het IVN de reuzenbalsemien aangepakt in Park Randenbroek en tevens op een gedeelte van het Elisabeth terrein. De reuzenbalsemien wordt bestreden omdat het een woekerende exotische plant is. De plant is wel mooi, maar als we niet oppassen is het straks de enige plant nog …

Lees verder

---
Nieuwe inrit voor de witte villa aan de Heiligenbergerweg

Nieuwe inrit voor de witte villa aan de Heiligenbergerweg

Als de Elisabethlocatie straks groen wordt ingericht, is de villa aan de Heiligenbergerweg 159 niet meer zoals nu via het oude ziekenhuisterrein bereikbaar. De villa krijgt daarom een inrit vanaf de Heiligenbergerweg. Om die inrit mogelijk te maken moeten twee bomen worden gekapt. De gemeente heeft samen met de Stichting Elisabeth Groen gekeken hoe de inrit zo kan komen te …

Lees verder

Uitnodiging stadsbrede bijeenkomst over het bestek van Elisabeth Groen

Stadsbrede bijeenkomsten over het bestek van Elisabeth Groen

Stichting Elisabeth Groen, gemeente Amersfoort en adviesbureau Haver Droeze voor landschaps-architectuur hebben in mei en juni 2 avonden besteed aan het zgn. bestek van het toekomstig stadspark. Het bestek is een gedetailleerd document, dat de handleiding voor de aanleg en onderhoud van …

Lees verder

---