Besluit gunning aanbesteding duurzame sloop

De gemeente heeft het volgende bericht aan ons gestuurd:

Uit een Europese aanbesteding is een gunning gekomen van de duurzame sloop van de voormalige ziekenhuizen Lichtenberg en Elisabeth. Boverhoff Beton- Boor en Zaagbedrijf zal de duurzame sloop op zich nemen. Voor dit besluit geldt nog een bezwaartermijn.

Over de sloop is meer te lezen op www.sloopelisabeth.nl of te volgen via een speciale app voor de sloop