Elisabeth Groen Site

Wat? Vondsten uit het Neolithicum?

Wat? Vondsten uit het Neolithicum?

Neolithicum (Nieuwe Steentijd, 5300-2200 v.Chr.) De belangwekkende vondsten in park Randenbroek en deels op het Elisabeth terrein zijn vondsten uit de nieuwe steentijd, ofwel het Neolithicum. Vondsten uit deze periode zijn zeldzaam in Nederland....

Mooi hout resultaat 1e zaagdagen KeiStadHout

Vanuit de coöperatie 033GROEN werd 7 en 9 juli keihard gewerkt aan de ontwikkeling van een houtwerkplaats met een maatschappelijk karakter. Het hout dat wordt gebruikt is uitsluitend afkomstig uit Amersfoort. Zo wordt gewerkt...

IVN ten strijde tegen de reuzenbalsemien

IVN ten strijde tegen de reuzenbalsemien

Op de snikhete zaterdag van 4 juli j.l. heeft de werkgroep “handen uit de mouwen” van het IVN de reuzenbalsemien aangepakt in Park Randenbroek en tevens op een gedeelte van het Elisabeth terrein. De reuzenbalsemien...

Nieuwe inrit voor de witte villa aan de Heiligenbergerweg

Nieuwe inrit voor de witte villa aan de Heiligenbergerweg

Als de Elisabethlocatie straks groen wordt ingericht, is de villa aan de Heiligenbergerweg 159 niet meer zoals nu via het oude ziekenhuisterrein bereikbaar. De villa krijgt daarom een inrit vanaf de Heiligenbergerweg. Om die...

Excursies in het Beekdal door Waterlijn en IVN Amersfoort

Excursies in het Beekdal door Waterlijn en IVN Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft het Heiligenbergerbeekdal de afgelopen jaren opgeknapt, met natuurlijker oevers. Door het kappen van bomen is ruimte ontstaan voor kruidachtige begroeiing.  Van Randenbroek is weer een park gemaakt. De Waterlijn en...

Besluit gunning aanbesteding duurzame sloop

Besluit gunning aanbesteding duurzame sloop

De gemeente heeft het volgende bericht aan ons gestuurd: Uit een Europese aanbesteding is een gunning gekomen van de duurzame sloop van de voormalige ziekenhuizen Lichtenberg en Elisabeth. Boverhoff Beton- Boor en Zaagbedrijf zal...

Uitnodiging stadsbrede bijeenkomst 2 juli

Uitnodiging stadsbrede bijeenkomst 2 juli

We nodigen alle stadsgenoten uit die het nieuwe stadspark Elisabeth Groen een warm hart toedragen. Haver Droeze, adviesbureau voor landschapsarchitectuur, heeft de wensen van bewoners verwerkt en zal op 2 juli onder andere een...