Wanneer is het park af?

Wanneer het park af is, weten we niet precies. Sowieso is natuur nooit af! Na een aantal jaren wachten op de sloop is in 2018 dan toch veel verandering zichtbaar geworden en konden we samen met de vrijwilligers echt aan de slag!

We moesten lang wachten op de start van de aanleg van het park. De sloop van de ziekenhuisgebouwen had al afgerond moeten zijn, maar er kwam een kink in de kabel. Namelijk: asbest. Dat zit op meer plekken dan verwacht en is moeilijker te verwijderen dan gedacht. Al die plekken moeten eerst in kaart worden gebracht, dan pas kan worden gestart met de verwijdering. We hadden gehoopt dat het terrein voor het plantseizoen 2017-2018 schoon kon worden opgeleverd, maar dat is helaas niet gelukt. Wat we wel konden doen is klaarstaan zodat we snel konden starten met de inrichting van het park. Dit deden we door zoveel mogelijk mensen enthousiast te houden (bijvoorbeeld door natuurwerkdagen) en door de voorbereiding van bestek en aanbesteding goed te laten verlopen.

In de zomer van 2017 hebben we samen met de gemeente besloten om de aanleg van het park in twee fasen te knippen zodat we vast met het zuidelijk deel van het terrein konden beginnen. Hier is namelijk al in 2014 gesloopt om zandhopen van een ander deel van het Beekdal op te slaan. Deze zandhopen worden gebruikt om de gaten op te vullen die de kelders van de gebouwen achterlaten.

In 2018 is dus gestart met voorbereiding van aanleg: er is archeologisch onderzoek gedaan, aannemer Smink heeft de grondwerkzaamheden verricht en na de zomer konden we groenaannemer Sight Landscaping de opdracht geven om samen met ons de aanplant van bomen en struiken uit te voeren. Op 15 december 2018 was het feestelijke moment van de eerste boom!

Sinds juli 2020 is de sloper echt vertrokken van het terrein en eind augustus 2020 zijn we dan eindelijk begonnen met de aanleg van fase 2!