archeo1

De afgelopen week zijn op de helikopterplaats onderzoeken uitgevoerd door de Archeologie, er zijn in totaal drie proefsleuven gegraven. De eerste resultaten zijn voor de Archeologen veelbelovend; mogelijk hebben ze een vindplaats uit de Steentijd aangetroffen.

Steentijd vindplaatsen zijn niet eenvoudig te duiden. Vaak gaat het om een tijdelijke kampementen waar men bepaalde activiteiten heeft uitgevoerd, zoals het bewerken van vuursteen. Of het hier daadwerkelijk om een Steentijd vindplaats gaat en hoe groot deze vindplaats dan is zal aanvullend onderzoek moeten uitwijzen.

De komende twee weken zullen ze zeefmonsters verzamelen en analyseren en de aangetroffen vondsten door specialisten laten beoordelen.