Bodemvondsten, gedaan bij de aanleg van Park Elisabeth Groen

Tijdens de aanleg hebben we met de vrijwilligers veel scherven en andere resten opgeraapt, tijdens het opruimen van het vele bouwpuin dat over het gehele terrein was achtergebleven. daarnaast hebben we van enkele bezoekers die met een metaaldetector op het terrein zochten enkele mooie vondsten gekregen.

Paul Struijk vertelt over het verhaal achter de vondsten:
Bij het grondwerk voor het nieuwe park Elisabeth Groen is op één bijzondere plek dicht bij de oostelijke beekoever, waar geen ziekenhuisgebouw heeft gestaan, grond afgegraven om een waterpoel aan te leggen. De hoeveelheid scherven die daarbij aan het licht kwam, doet vermoeden dat hier sprake is geweest van een stortplaats voor huis- en keukenafval.

Uit de datering van de keramische resten, maar ook uit de vaak bijzondere kwaliteit daarvan kan misschien afgeleid worden dat dit niet zomaar een stedelijke stortplaats is geweest. Eerder een ‘particuliere’, misschien wel die van Huize Randenbroek, waartoe deze gronden behoorden. We kunnen aannemen dat daar mensen gewoond hebben die geld over hadden voor duur chinees porselein, of het betere Delfts aardewerk. En dat er in de Heerlijckheid Randenbroeck feestelijkheden hebben plaatsgevonden waarbij een tafelstuk kon sneuvelen is ook aannemelijk.

Een opsomming van de vondsten op en rond de stortplaats aan de oostelijke beekoever:
Chinees porselein 17e /18e eeuw; Vaak van opmerkelijk goede kwaliteit.
Delfts aardewerk 17e /18e eeuw

 

Tegelfragmenten Hollands 17e eeuw
Pijpenkoppen “Gouwenaars”. Deze lange en kortere steelpijpen werden vanaf de 17e eeuw lange tijd algemeen gebruikt.

 

 

 

 

Faience en Keuls aardewerk & kruikenbodems; Dagelijks gebruiksaardewerk tot begin 20e eeuw standaard voor de keukeninrichting, en zeker op het platteland.

De grond waar nu het park ligt, voordat er het St. Elisabethziekenhuis werd gebouwd, is als weidegrond in gebruik geweest; er stonden verschillende boerderijen.
De resten daarvan zijn voornamelijk buiten de contouren van de ziekenhuisbebouwing gevonden, en het is niet uit te sluiten dat er nog veel ondergronds bij de oudere bomen ligt.

De andere vondsten die zijn gedaan:
Klein metaal
Met een metaaldetector is aardig wat opgespoord. Een kleine collectie hiervan bestaande uit:

Gespen, kogels, keurmerken, Willem II -centen en ander kopergeld, drijfnagels, lakenzegel, etc. Hoofdzakelijk gevonden aan de oostelijk beekoever.
Boerenland
– Gevelsteen met Initialen en datumaanduiding, afkomstig van 19e eeuwse boerderij in het Beekdal bij Randenbroek. Gevonden op de westelijke beekoever bij de renovatie van Park Randenbroek
– Staldeurscharnier en muuranker. Gevonden in het “hoge” oostelijk deel van het park.
Botrest van een rund.

Gedenksteen voor mens of dier, 20e of 21e eeuw, vindplaats in de nabijheid van de Duiventil en de Oranjerie.
– Steigerklampen uit de jaren ‘ 60 . Waarschijnlijk gebruikt bij de bouw van het ziekenhuis.
Terazzo- en tegelfragmenten van het ziekenhuis.
Bizar
Wat er zoal achterbleef op de parkeerplaats, de fietsenberging, of de buitenruimten van het kinderdagverblijf en na weghalen van bestratingen in de grond is terecht gekomen.

Deel dit bericht: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email