Bomenkap en eerste sloopactiviteiten Elisabethlocatie

inrichtingelisabeth

De Elisabethlocatie aan de Heiligenbergerweg en Ringweg Randenbroek wordt voor en door bewoners ontwikkeld tot groengebied. Het wordt zo een bijzondere en waardevolle groene aanvulling op park Randenbroek XL. Voordat de daadwerkelijke inrichting van start kan gaan in de loop van 2016 moeten er bomen worden gekapt en moet het oude ziekenhuis worden gesloopt. De eerste kapwerkzaamheden hebben inmiddels plaatsgevonden.

Aannemer van Rijnsoever is bezig met de kap van de 132 bomen waar in juli een kapvergunning voor is verleend. Deze bomen moeten of weg om de sloop van de gebouwen mogelijk te maken, of vanwege de nieuwe inrichting of omdat zij ziek of zelfs al dood zijn.

Naast de bomen worden er ook struiken en kleiner groen verwijderd. De lijst en de kaarten met te kappen bomen en te verwijderen groen vind je op deze pagina.

Nieuwe aanplant en hergebruik oude bomen
Bij de herinrichting van het gebied komen er veel nieuwe bomen terug en verandert een gebied dat nu deels is bebouwd in een volledig groen park. De verwachting is dat ten minste 500 bomen worden aangeplant en zo’n 2000 m2 bosplantsoen. De bomen variëren in omvang bij de aanplant.

Een deel van bomen die volgende week worden gekapt, wordt gebruikt om parkmeubilair van te maken. Vrijwilligers van de stichting Elisabeth Groen hebben de bomen uitgebreid onder de loep genomen om te kijken of zij een tweede leven konden krijgen. Meer hierover in dit artikel.

Op vrijdag 13 februari is overigens een excursie naar houtwerkplaats de Tafelboom in Utrecht. U kunt zich nog aanmelden via: https://www.elisabethgroen.nl/excursie-naar-tafelboom/

Ook blijft een aantal omgehakte bomen in het gebied achter, als speelplek, langs paden of als plek voor dieren om te nestelen of schuilen.

Sloop PAAZ-gebouw
Om ruimte te maken voor de opslag van grond die vrijkomt bij de aanleg van het broekbos langs de Heiligenbergerbeek wordt eind januari gestart met de sloop van een van de bijgebouwen van het voormalige ziekenhuis. Het gaat om de voormalige PAAZ-afdeling.

Vervolgens wordt de rest van de sloop aanbesteed en ingepland. Naar verwachting is de sloop medio 2016 klaar. Daarna kan de Elisabethlocatie worden ingericht.

 

Stichting Elisabeth Groen

De ontwikkeling van de Elisabethlocatie komt tot stand in een nauwe samenwerking tussen bewoners en gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de sloop van het ziekenhuis en de aanbesteding voor de inrichting en het beheer van het gebied. De bewoners, georganiseerd in de Stichting Elisabeth Groen, zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor inrichting en beheer.

Ook tijdens de sloop van het ziekenhuisgebouw is de Stichting achter de schermen hard aan het werk. De voorbereiding van inrichting en beheer, zoals het schrijven van het bestek en zoeken naar een passende invulling van het Ketelhuis, wordt gedaan in een nauwe samenwerking tussen bewoners en gemeente. De Stichting gaat samenwerkingsverbanden aan met aangrenzende initiatieven in het gebied (zoals de Waterlijn, De Nieuwe Erven, etc.). Daarnaast is de Stichting op zoek naar nieuwe initiatieven voor nadere invulling van onderdelen van het park, zoals nutstuinen, het blotevoetenpad, het hondenlosloopveld en parkmeubilair.

Via deze website en onze nieuwsbrief houden wij je graag op de hoogte!
Wil je meedoen met dit nieuwe groen? Kijk hier wat je kunt doen!

Deel dit bericht: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email