Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad van Amersfoort het Inrichting en Beheerplan voor Elisabeth […]
door onze voorzitter, Paul Struijk De geschiedenis van ons stadspark zal altijd verbonden blijven met de […]
We gaan starten! Uitnodiging stadsbrede bijeenkomst over de stand van zaken rondom de inrichting Elisabeth Groen […]
Inderdaad, het was de bedoeling dat stadspark Elisabeth Groen in 2016 zou worden opgeleverd. Maar omdat […]
Geachte sympathisanten, betrokkenen, buren, familie en kennissen, Bijgaand ontvangt u na een lange tijd van stilte […]
Allereerst willen we jullie een heel voorspoedig 2017 wensen. Alweer drie jaar geleden werd het plan […]
Geduld is een schone zaak, is het gezegde. En in ons geval hebben we er erg […]
In 2013 heeft een kerngroep van Amersfoorters en gemeenteambtenaren een Inrichting-en-Beheerplan ontwikkeld voor het vrijgekomen ziekenhuisterrein van […]
Enige tijd stond het Elisabeth terrein op de lijst van mogelijke locaties voor vluchtelingenopvang. Op het Elisabeth […]
Op donderdag 2 juli vond in de Nieuwe Erven aan de Heiligenbergerweg 144 een stadsbrede bijeenkomst […]