In 2022 was de februaristorm te sterk voor één van de oude eiken in Elisabeth Groen. […]
Een gevelsteen en een herdenkingssteen We zijn onlangs in het bezit gekomen van twee bijzondere vondsten […]