De Bijenbrainstorm: verslag

De Bijenbrainstorm van Elisabeth Groen, op donderdagavond 4 oktober in de binnentuin van De War, werd goed bezocht en leverde veel ideeën op. Een verslag door onze voorzitter Paul Struijk.

Verslag: Paul Struijk

1. Welkom door Lia Bouma namens Stichting Elisabeth Groen, die de aanleiding voor de bijeenkomst schetst. Namelijk het beschikbaar stellen van een aanzienlijk geldbedrag door het Dierenpark tgv haar 70-jarig bestaan t.b.v. de wilde bijenstand in Amersfoort.
2. Uiteenzetting door Diana Wildschut van De War, die haar interesse voor de aanvankelijk alleen de honingbij uitbreidde tot wilde bijensoorten en insecten die voor bestuiving zorgen. Oproep om vooral niet selectief te werk te gaan; alles is ergens goed voor!
3. Vaststellen van de centrale thema’s waar door een aantal subgroepjes verder over gebrainstormd wordt:
a: Voedsel
b: Huisvesting /nestplekken
c: Beheer
d: Draagvlak

ad 3a: Twee voedselbronnen: stuifmeel en nectar. Bomen, struiken en bloemen zijn allemaal in meer of mindere mate leveranciers. Dus is bij nieuwe aanplant de vraag van belang of gekozen plantensoorten bijdragen. Terreinbeheerders, Tuincentra en uiteindelijk ook particuliere tuinbezitters zouden daar alert op moeten worden. Bevorderende maatregelen: zaaien van geschikte bloemenmengsels, bijvoorbeeld d.m.v. van “bijenlinten” in de stad. De aanwezigheid van drinkwater en huisvesting op bereikbare afstand van voedselbronnen is ook van belang.

ad 3b: Grootst verstorende factor in en rond de stad is de opruimwoede in tuin en plantsoen waardoor winterverblijven, nestmogelijkheden en schuilplaatsen verloren gaan. Wilde, braakliggende en overwoekerde terreinen, zandgrondjes, etc. worden steeds zeldzamer, terwijl die de natuurlijke habitat van insecten (en meer) vormen. Compensatie in de vorm van ‘insectenhotels” is een manier om het tij te keren. De provincie Gelderland schijnt een bruikbare handleiding uitgegeven te hebben; er zijn ongetwijfeld meerdere voorbeelden) Via die weg, maar ook op alle mogelijke andere manieren zou op grote schaal gewerkt moeten/kunnen worden aan het herstel van de leefomgeving van o.a. de wilde bij.

ad 3c: Incidentele acties alleen zullen slechts een beperkt effect hebben. Het vraagstuk van de achteruitgang van insectenpopulaties vraagt om continue aandacht. Gemeente, Waterschappen, Terreinbeheerders, Woningbouwverenigingen, kortom alle instanties die actief in de openbare ruimte werkzaam zijn, zouden in hun meerjarige onderhouds- en beheerplannen aandacht moeten besteden aan het creëren van betere omstandigheden voor bijen en insecten. Dat beleid zou ook gevolgd en beoordeeld moeten worden, zodat succesfactoren gedeeld kunnen worden. De stad wordt hoe dan ook belangrijk voor de overlevingskansen van veel flora en fauna, gezien de massale achteruitgang daarvan in de landbouw- en veeteeltgebieden op het platteland.

ad 3d: Er moeten inspanningen geleverd worden om de bewoners mee te trekken. Het uitdelen van zaden t.b.v., een bijenlint is een goed voorbeeld, maar ook andere vormen van voorlichting zijn mogelijk; schoolprojecten, het uitlichten van “aandachtsoorten” (wat zoemt hier, wat hoort hier ook, hoe kunnen bepaalde soorten zoals bepaalde wespensoorten als noodzaak i.p.v. als last ervaren worden / wat kun je als particulier zelf doen)

4. Laatste woord aan het Dierenpark: Lof voor de wijze waarop het cadeau aan de stad wordt opgepakt, maar start met behulp van de geldprijs met iets concreets, iets wat tastbaar en zichtbaar is en waarop je in tweede instantie op kun voortborduren. Als dat een insectenhotel en een ingezaaid bloemenveld op het Elisabethterrein is, des te mooier; laat dat dan de start zijn voor meer stad omvattende plannen.

5. Slotafspraken: Er volgt een tweede bijeenkomst op donderdagavond 1 november in De War om verder in te zoomen op de resultaten van deze bijeenkomst en verder te werken aan een concreet plan.

Vervolgbijeenkomst
Wanneer: donderdag 1 november 2018, 19:30 – 21:00 u.
Waar: binnentuin De War, Geldersestraat 6, Amersfoort
Aanmelden via: st.elisabethgroen@gmail.com.

 

Deel dit bericht: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email

2 reacties

  1. Ton de Jong schreef:

    Ik kom graag donderdag 1 nov weer. Het was een hele inspirerende avond.

  2. Ruud Corduwener schreef:

    Het zou goed zijn om 1 november ook eens te praten over hoe je, bij het grote publiek, de positieve kanten van wespen ( = bestuiving) voor het voetlicht kan brengen. Het merendeel ( schat ik) van de mensen probeert wespen van kant te maken door te meppen of allerlei zinloze vallen te gebruiken waarin wespen verdrinken. Ik zie in 020 bij terrasjes dat soort standaard vallen ( kennelijk gewoon te koop) bij massa’s aan de NB Lindebomen hangen. Een lastig vraagstuk, waarvoor je misschien iemand met verstand van massa communicatie nodig hebt.