De mensen

Stichting Elisabeth Groen bestaat uit enthousiaste omwonenden van het gebied, die de groene inrichting en het beheer van Elisabeth Groen en sinds 2020 ook WIllemsduintjes uitvoeren.
Naast het bestuur hebben we werkgroepen voor

  • Communicatie (facebook, twitter, website en af en toe op papier)
  • Flora en fauna (ism Werkgroep Vleermuizen Amersfoort, Vlinderstichting, KNNV, IVN, etc.)
  • WijkNME het Beekdal
  • Ogen en oren voor het hondenrenveld
  • Beheer (groepen die meehelpen met het onderhoud van Elisabeth Groen en Willemsduintjes)
  • We gaan een werkgroep opzetten voor het beheer van de Nutstuinen, deze zal een eigen entiteit krijgen zoals een coöperatie (dit gaan we nog uitwerken, ideeën en actieve ondersteuners zijn welkom.

We zoeken nog leden voor versterking van de werkgroepen. Interesse? Stuur een mail naar info@elisabethgroen.nl

Vrijwilligersbeleid

De Stichting Elisabeth Groen voelt zich verantwoordelijk voor de vrijwilligers die ons helpen. Daarom hebben we een vrijwilligersbeleid opgezet, dat ervoor zorgt dat iedere vrijwilliger veilig en gerespecteerd kan komen helpen. We hebben dat verwoord in onze gedragsregels.

Als je je als vrijwilliger niet respectvol benaderd voelt tijdens of rond je activiteiten voor het park, heb je de mogelijkheid om vragen hierover te bespreken met onze vertrouwenspersoon, Gerda de Jong. Zij is zelf vrijwilliger en geschoold als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Zij zal een vertrouwelijk gesprek met je voeren en zal het bestuur al dan niet anoniem daarover informeren. Het bestuur zal de melding verder afhandelen op basis van haar advies.

Wil je een melding doen of Gerda vragen stellen, mail dan naar jonger2255@gmail.com of bel: 06 2250 2395