Documentatie

Op deze pagina is alles te vinden rond het project Elisabeth Groen: van de opdracht van het College van B&W tot het uiteindelijke Inrichting-en-Beheerplan. Ook zijn ten behoeve van sloop- en aanleg werkzaamheden kaarten en lijsten terug te vinden, waaronder de Plattegrond van het toekomstig park. Lees hier meer over de tijdlijn van het hele proces.

Document over de ‘witte plekken’ die samen met bewoners verder zullen worden ingevuld en gerealiseerd. Deze onderwerpen zijn op de stadsbrede bijeenkomst van 19 mei 2015 besproken. Klik hier voor een pdf-verslag van deze bijeenkomst.
De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in schetsen die op 2 juli zijn voorgelegd aan belangstellenden. Klik hier voor een bericht over en verslagen van deze bijeenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst oktober 2014

Lijst met te kappen bomen

Tekening met de te kappen bomen

Tekening overig te verwijderen groen

documenten rond de archeologische opgravingen en aangepaste ontwerptekeningen Randenbroek XL

Park Randenbroek eo – Broekbos 28-05-2015 (1)

Park Randenbroek eo – Archeologie natuurbos 09-06-2015 (1)

Park Randenbroek eo – Natuurbos 28-05-2015 (2)