Uitreiking door Utrechts gedeputeerde Bart Krol aan SEG voorzitter Paul Struijk

Uitreiking door Utrechts gedeputeerde Bart Krol aan SEG voorzitter Paul Struijk

Het projectplan Elisabeth Groen, voor het realiseren van een park in Amersfoort, is in december ingediend bij de projectencompetitie ‘Bouwen in en aan het landschap’ van de provincie Utrecht. Op 22 januari mocht de voorzitter van Stichting Elisabeth Groen Paul Struijk de hoofdprijs van € 50.000 in ontvangst nemen. Uiteraard zijn wij erg blij met deze prijs! Hiermee kunnen we de uitwerking van het plan en de betrokkenheid van omwonenden hierbij nog verder versterken.
Het is weer een bekroning op het werk dat we doen en dat we voor een groot deel te danken hebben aan de inspanningen van de afgelopen 10 jaar van de Stichting Heiligenbergerbeekdal, Stichting Waterlijn, Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken, de kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen en diverse politici en ambtenaren.

Uit het juryrapport:
De jury vindt het project Elisabeth Groen op vele aspecten een prachtig voorbeeld van een initiatief waarbij landschappelijke kwaliteit wordt toegevoegd aan een gebied én waarbij dit breed gedragen wordt door de mensen die zich moreel eigenaar voelen van het gebied.

Met de realisatie van het park wordt een belangrijke landschappelijke structuur, het beekdal van de Heiligenbergerbeek, hersteld. Zo worden de kernkwaliteiten “stelsel van beken, griften en kanalen” en “rijk gevarieerde kleinschaligheid” van de Gelderse Vallei versterkt. Bovendien wordt de stedenbouwkundige structuur van Amersfoort verbeterd. Daarmee is het project een zeldzaam voorbeeld van herstel van een groene landschapsstructuur in de randzone van de stedelijke omgeving door het verwijderen van rode elementen.

De jury vindt bovendien het project een inspiratie voor alle burgerinitiatieven waarbij inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving. Zowel de omvang van het project als de fase waarin de inwoners het initiatief hebben gekregen, is uniek. De jury vindt dat de gemeente Amersfoort lef toont door zo vroeg in het project de inwoners een grote mate van verantwoordelijkheid te geven én het getuigt van lef van de inwoners om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Klik hier voor het volledige juryrapport