wethouder Tigelaar tekent Samenwerkingsovereenkomst

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

Het Elisabeth terrein ligt er al een tijdje verloren bij met een leeg gebouw met hekken eromheen. Maar er wordt hard aan gewerkt om daar verandering in te krijgen.
Op 6 oktober wordt er weer een belangrijke stap gezet in de overdracht van de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van de Elisabethlocatie van gemeente aan bewoners. Dan ondertekenen Paul Struijk en Margriet van der Heijden namens de Stichting Elisabeth Groen en wethouder Menno Tigelaar namens de gemeente de samenwerkingsovereenkomst die dit bekrachtigt.
Het is de eerste keer dat in Amersfoort een dergelijke verantwoordelijkheid aan inwoners wordt overgedragen.

De Stichting Elisabeth Groen, die bestaat uit betrokken bewoners, neemt de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de gemeente over voor de inrichting en het beheer van het voormalige ziekenhuisterrein. Dit betekent onder meer dat de stichting toezicht houdt op de aannemer die de inrichting en het beheer gaat doen en vrijwilligers aantrekt en begeleidt die bijvoorbeeld de nutstuinen gaan onderhouden. Hiermee geeft het college concreet invulling aan het loslaten van verantwoordelijkheden en het vanuit een andere rolopvatting faciliteren van de kracht van de stad, zoals bedoeld in het coalitieakkoord ‘Samen maken we de stad’. Zo wordt het een park van de stad, door de stad en doen we ervaring op met het loslaten van taken.

De juridische verantwoordelijkheid voor de aanbestedingen en het budget blijft, omdat dit verplicht is, bij de gemeente.

De kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen, die bestond uit bewoners en gemeente, heeft in november het inrichting-en-beheerplan voor het gebied opgeleverd en nu een evaluatie en een plan van aanpak met alle nog te nemen stappen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarmee is de opdracht van de kerngroep afgerond.