Die vraag is ons dit jaar al vaker gesteld. Niet vreemd natuurlijk want op 1 januari van dit jaar werden maar liefst 70 bomen en struiken opzettelijk beschadigd door een onverlaat. Dit riep emotionele reacties op en veel vragen. Op de inderhaast door ons opgezette doneeractie kwam veel respons, waar we super dankbaar voor zijn. Het duurde even voor we goed konden overzien welke herstelacties nodig zijn en wanneer. Nu kunnen we dat overzicht geven.

Wat was er ook weer gebeurd op oudjaarsnacht?

In Elisabeth Groen werden in totaal 70 bomen en struiken beschadigd met een scherp voorwerp of kapmes. De beschadigingen waren opzettelijk en van zodanige aard dat voor het leven van de bomen werd gevreesd. Lees het verslag dat we maakten in dit artikel.

Wat waren de reacties?

De beschadigingen leverden veel commotie en verontwaardiging op. De politie begon direct met onderzoek en niet veel later is de dader gevonden en gearresteerd.
Binnen een week hebben we op verzoek van veel mensen om ons heen een donatieactie opgezet die meteen al leidde tot een hartverwarmende respons: de steunbetuigingen stroomden binnen en binnen een week stond er voor € 10.000,- aan donaties op te teller. Zie daarover nog dit artikel.

Wat is er tot de zomer gebeurd?

We hebben in samenspraak met onze groenaannemer Sight Landscaping en de gemeente direct een inventaris van de schade gedaan. Daarin is het totaal aantal beschadigde bomen vastgesteld en op basis daarvan hebben Sight en onze vrijwilligers een flink aantal bomen behandeld ter verzorging en bescherming, waarvan door onze deskundige vrijwilligers werd vermoed dat ze nog te redden waren.  We zouden later pas een uitspraak kunnen laten doen door professionele boomdeskundigen welke bomen het echt zouden redden en welke niet. Maar daarvoor moest het groeiseizoen eerst beginnen.

Hoe staan we er nu voor?

  • Een deel van de beschadigde bomen in de natuurroute hebben we zodanig kunnen snoeien dat ze als grote struik verder kunnen gaan, op die plekken in de natte zone waren bomen geplant om de natuur een boost te geven.
  • Voor een deel van de beschadigde beeldbepalende (solitaire en laan-) bomen zijn enkele bomen vanuit Willemsduintjes gebruikt ter vervanging
  • Enkele VanGogh kastanjes die we als donatie ontvingen vanuit de logeertuin Tuinpark Laakzijde zijn inmiddels aangeplant bij het Tuinhuis en langs het fietspad.
  • Het lijkt erop dat de directe beschermingsactie van onze vrijwilligers in januari voor enkele bomen effectief is geweest, maar de tijd zal dat leren, Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de bijzondere Coelhorster appelbomen en moerbei bomen. Een van de herstelmaatregelen hier is het brug-enten, waarbij een tak van de boom gebruikt wordt om een bypass over de beschadiging te maken. We zijn er nog niet zeker van of deze maatregelen afdoende zijn.
  • 27 bomen konden we niet redden, enkele zijn nu afgestorven, enkele zullen niet de beeldbepalende boom worden die we voor ogen hadden. We gaan deze definitief vervangen. Hiervoor zijn inmiddels vervangende bomen besteld zijn die vanaf half december worden aangeplant. Deze worden naast de beschadigde bomen gezet om te bekijken of deze nog een mooie plek ergens anders in Elisabeth Groen (op niet-beeldbepalende plekken) kunnen krijgen.
  • De Perzische slaapbomen worden alle 7 vervangen zodat het een gelijkvormig beeld geeft. De oude bomen hebben onder de beschadiging wel nieuwe takken gevormd en zouden als struik verder kunnen gaan, we zoeken nog een plek in Amersfoort waar we deze kunnen doneren.
De sapstroom van deze moerbei lijkt hersteld door een boogent. Je ziet rechts een nieuwe ‘verbindingsader’ van de herstelde bast.


Dank aan alle donateurs
We zijn super dankbaar voor alle donaties – honderden mensen hebben gedoneerd, bedragen van 2,- tot een paar honderd euro! We kunnen mensen niet persoonlijk bedanken – we hebben geen gegevens – maar zijn blij dat we met alle hulp, ook die van gemeente, Sight Landscaping, kundige en betrokken vrijwilligers en experts, het park kunnen herstellen en nodigen natuurlijk iedereen van harte uit om te komen genieten. 

Waar gaat het gedoneerde eindbedrag aan worden besteed?

Uiteindelijk hebben we een totaal van bijna € 20.000,- aan donaties ontvangen. Deze zullen we uiteraard geheel gebruiken voor de aanschaf van nieuwe bomen. Het restant wordt door de gemeente Amersfoort aangevuld en gaat niet van het parkbudget af. Zo kunnen we onze plannen met het park blijven uitvoeren zonder dat de beschadigingen daar invloed op hebben.