Enige tijd stond het Elisabeth terrein op de lijst van mogelijke locaties voor vluchtelingenopvang. Op het Elisabeth terrein zou het gaan om de bouw van een voorziening voor vluchtelingenopvang, na de sloop van de ziekenhuisgebouwen. Opvang in de zusterflat van het voormalig Elisabeth ziekenhuis is volgens de gemeente niet mogelijk, vanwege de onttakelde staat van het gebouw.

De gemeente heeft besloten de Stichting Elisabeth Groen te betrekken bij het onderzoek naar de Elisabeth locatie. De Stichting is samen met de gemeente formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inrichting en het Beheerplan voor het nieuwe natuurgebied Elisabeth Groen, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wij zijn daarom uitgenodigd door de gemeente en hebben in een gesprek met de wethouder aangegeven wat in onze ogen de consequenties voor het parkplan en het bestemmingsplan zijn als deze locatie zou worden aangewezen voor opvang van vluchtelingen na sloop van de gebouwen.

Mede op basis hiervan heeft het College van B&W een afweging gemaakt en besloten deze locatie voor opvang van vluchtelingen te laten vervallen en de alternatieven verder te onderzoeken.

Wij zijn blij met het collegebesluit omdat dat ons in staat stelt ons deel van de samenwerkingsovereenkomst uit te voeren, ook al staat dat op gespannen voet met onze persoonlijke gevoelens ten aanzien van de noodzaak humane oplossingen voor het vluchtelingenprobleem te vinden. Gelukkig was en is het Elisabeth Groen terrein niet het enige alternatief. Ook wij zullen ons in de toekomst met het park inzetten voor onze nieuwe mede-Amersfoorters.

Voor meer informatie over vluchtelingenopvang in Amersfoort kunt u kijken op www.amersfoort.nl/vluchtelingenopvang