Op dinsdag 17 december 2013 heeft de Amersfoortse gemeenteraad, bijna unaniem, ingestemd met het bestemmingsplan en het inrichting-en-beheerplan

zomer 2013. De stad brengt ideeën in en denkt mee over de inrichting van het plan Elisabeth Groen

Bewoners aan de tekentafel voor Elisabeth Groen

voor de Elisabethlocatie! Een enorme mijlpaal. Wijkbewoners, gemeente en andere betrokkenen werken op basis van gelijkwaardigheid samen om het gebied dat vrijkomt na sloop van het Elisabethziekenhuis, als stadspark te herinrichten. Er is een kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen (SEG) gevormd, bestaande uit betrokken wijkbewoners, initiatiefnemers van Het Nieuwe Samenwerken en de gemeente. Uit de stad kwamen meer dan 200 suggesties en drie werkgroepen hebben deze ideeën zoveel als mogelijk vertaald in een ruwe schets.

 

Eind augustus 2013 werd dit ontwerp gepresenteerd en daaropvolgend op 3 september heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het schetsontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan. Tijdens een informatieve bijeenkomst met de gemeenteraad reageerden vrijwel alle fracties positief.

Vervolgens is het inrichting-en-beheerplan uitgewerkt. De gemeenteraad heeft op 3 december 2013 over dit uitgewerkte inrichting-en-beheerplan en over het bestemmingsplan gedebatteerd en er op dinsdag 17 december een definitief besluit over genomen.

Op deze pagina vindt u het Inrichting-en-Beheerplan, de plantekening, een overzicht van te kappen bomen en ander te verwijderen groen en het raadsvoorstel op deze website. Het bestemmingsplan kunt u vinden op: http://www.amersfoort.nl/4/Bestemmingsplannen/Zoeken-in-alle-plannen-(via-de-kaart)/Park-Randenbroek-eo/Ontwerpbestemmingsplan-Elisabethlocatie-ampamp-Ontwerpbesluit-hogere-grenswaarden-wegverkeerslawaai.html