We hebben er enkele jaren op moeten wachten, maar de sloop zal nu echt de laatste fase in gaan. Grote machines knabbelen stukken vloer en muren weg, vermorzelen het beton zodat het staal apart gehouden kan worden en puin, kunststof en metaal hergebruikt kan worden. Op de grond liggen grind en keitjes waarvan ooit het beton gemaakt werd. Waar ooit de zusterflat stond ligt nu een grote plas water. Restanten muur van wat ooit kelders in de verpleegflat waren houden nog even stand. Het ketelhuis staat nu, gestript en wel, volledig vrij en kan binnenkort worden verbouwd tot Parkhuis.
Ondertussen is het restant van het hoofdgebouw ook verdwenen. De muren van de kelders worden nog verwijderd en alle gaten worden opgevuld met grond. Zodra het terrein is vrijgegeven kunnen wij aan de slag en zal de civiel aannemer het reliëf en de paden aanleggen. Je kunt hier lezen waar die grote punt eigenlijk vandaan komt.