Tijdens de natuurwerkdagen zijn we ook vaak aan het werk bij het voormalig helicopterveld, nu Willemsduintjes genoemd. We ontdekten dat daar prachtige natuur ontstaat en hebben KNNV afdeling Amersfoort e.o. gevraagd een vegetatieonderzoek te doen van dit terrein. Afgelopen jaar is dit onderzoek in de verschillende seizoenen verricht door een groep deskundigen van de werkgroep Wilde planten met Arie van den Bremer als coördinator.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn ook beheeradviezen gegeven. Stichting Elisabeth Groen heeft de ambitie om dit terrein mee te nemen in het beheer omdat het grenst aan het Elisabeth Groen terrein en vergelijkbare beheersmaatregelen vergt als enkele nog aan te leggen delen hiervan. We zijn in gesprek met gemeente Amersfoort hierover.

Op 20 december kregen we een mooie presentatie van de werkgroep en mochten een exemplaar van het onderzoek in ontvangst nemen.

De digitale versie van het onderzoek is hier te downloaden. Alle soorten zijn door de werkgroep ingevoerd op www.waarneming.nl.

Tijdens de inventarisatie is een grote diversiteit aan soorten gevonden; 184 soorten waaronder 4 rode lijst soorten. De soorten zijn kenmerkend voor de verschillende vakken die elk een eigen biotoop hebben, onder andere bos, ruigte, oever en open schrale gronden.