Een van de doelen bij de aanleg van Elisabeth Groen was het Beekdal weer duidelijk zichtbaar maken  in de stad en de ecologische verbindingszone voor zowel land- als waternatuur versterken.

In het voorjaar van 2021 was de hele aanplant van Elisabeth Groen klaar. Sinds die tijd is het park volop gebruikt door bezoekers van alle leeftijden. Mensen genieten enorm van al het groen. De natuur gaat zich nu hopelijk op zijn eigen tempo steeds verder ontwikkelen. Vooral rond de twee poelen is weinig aangeplant en laten we het aan de natuur zelf over welke planten hier gaan groeien.

De strook langs de Heiligenbergerweg vormt van oudsher het hoger en droger gelegen deel en de natuur langs de beek de lagere natte zone. Met de aanleg van Elisabeth Groen is deze overgang van hoog naar laag en nat naar droog weer terug gebracht.

Het meest opvallende deel van de natte natuur is natuurlijk de Heiligenbergerbeek. Langs de beek zijn veel flauwe oevers, enkele steile randen eilandjes en broekbosjes gemaakt. Hiermee biedt de stromende beek een goed leefmilieu aan verschillende soorten vissen, ringslagen, waterspitsmuizen en de ijsvogel.Poel,

Foto: Alie Wolfshaar
Foto: Paul Struijk

Voor nog meer variatie in deze natte ecologische verbindingszone zijn langs de beek zijn ook twee nieuwe poelen gegraven.

De poelen zijn expres niet verbonden met de beek. Doordat de poelen alleen worden gevoed door grond- en regenwater bieden ze een plek met voedselarm, stilstaand water dat door de geringe diepte snel opwarmt. De waterkwaliteit is hierdoor heel anders dan in de beek waardoor het ook andere planten en dieren aantrekt. Vooral amfibieën zoals kamsalamander, verschillende padden en kikkers gaan hier hopelijk hun plekje vinden, maar ook vogels, libellen en vlinders zoals het oranjetipje.

Langs de oevers is ruimte voor lage en hoge waterplanten en moerasplanten.. De roze kattenstaart groeide afgelopen jaar al volop langs de oever en in het water moerasweegbree.

Helaas zorgen loslopende honden snel voor verstoring van de natuurontwikkeling rond de poelen. Daarom zijn de natuurpaden tussen de poelen en de beek verboden voor honden.

Nu afwachten wat voor moois zich hier de komende jaren gaat ontwikkelen!