Amper een week nadat onverlaten ruim 70 bomen in park Elisabeth Groen moedwillig hebben beschadigd, zijn vrijwilligers begonnen met het herstel en het vervangen van de beschadigde bomen. Ruud van Dongen, een van de oudste en meest langdurig betrokken vrijwilligers, mocht de berk die hij pas een jaar geleden heeft geplant, vervangen door een nieuw exemplaar. Dat was ook meteen het startsein van een langdurige herstel- en vervangperiode.

Samen met Jos Hoekstra, ook vrijwilliger en vogelkenner (op de foto met oranje jack), plantte Ruud op zaterdag 7 januari j.l. een berk die afkomstig is van Willemsduintjes. De berk werd op precies dezelfde plek gezet als waar het vernielde exemplaar heeft gestaan. “Het was ongelooflijk verdrietig om dat te ontdekken op de eerste dag van het jaar” vertelt Ruud, “Ik weet nog dat ik die eerste boom plantte, daar was alles en iedereen bij. Mensen van de gemeente, fotografen en ook is er een filmpje van gemaakt. En dan een jaar later gebeurt dit.”

Oudste vrijwilliger

Met zijn 92 jaar is Ruud de oudste vrijwilliger van Elisabeth Groen. Hij was een van de eerste bewoners die met de Heiligenbergbeekstichting het voormalig ziekenhuisterrein tot de Long van Amersfoort omdoopte. Met hulp van Utrechts Landschap brachten zij talloze tekeningen en ideeën in voor de aanleg van een park: “Het was elf jaar lang touwtrekken met de gemeente, tot aan demonstraties met spandoeken toe. We wilden niet dat hier gebouwd zou worden. Ook was er dan weer opeens een andere raad en ging het weer van voren af aan. We waren blij dat we groen licht kregen. Moet je nou eens kijken hoe prachtig dat allemaal geworden is.”

Telefoontje

Parkwacht Daniel belde hem afgelopen week of hij de eerste vervangende boom wilde planten. Hij was direct opgetogen: “Het was nog een grotere berk dan die er stond. Het was zo hartverwarmend. Allemaal vrijwilligers die kwamen helpen. We hebben de geknakte boom weggehaald en de nieuwe geplant. Toen ik thuis kwam heb ik ook meteen een donatie gedaan. Het was zo’n warme bijeenkomst. Maar wat mij betreft is het vergeven en vergeten nu. We zorgen er gewoon weer voor dat het goed komt.“

Herstellen en herplanten

Na de eerste inventarisatie van de schade zijn vrijwilligers van Elisabeth Groen en medewerkers van Sight Landscaping meteen begonnen om de beschadigde bomen zoveel mogelijk te herstellen.

Soms kiezen we voor provisorische oplapmethoden. Van de bomen waarvan de schors is teruggevonden wordt deze met punaises weer op de boom geplaatst, Daarna brengen we een smeersel van klei en yoghurt aan. Dat zal er hopelijk voor zorgen dat de bast weer aangroeit en de boom kan herstellen. Bij andere, zwaar beschadigde bomen, kiezen we ervoor om ze te vervangen.
Zaterdag hebben enkele vrijwilligers behandelde bomen omzwachteld om ze te beschermen tegen de kou. Het vervangen van de verloren gegane exemplaren is afhankelijk van de beschikbaarheid van de soort boom en het seizoen waarin kan worden geplant. De hersteloperatie gaat nog zeker een half jaar duren.

Donaties blijven nodig

De donaties blijven gelukkig nog steeds binnenkomen. Op 7 januari stond de teller op €14.000,- Dat is nog niet het bedrag dat nodig is om alle schade te herstellen, maar de stichting Elisabeth Groen vindt het buitengewoon troostend dat zo veel mensen al hebben gegeven. “We willen alle gevers zeer hartelijk daarvoor bedanken”, aldus voorzitter Lia Bouma. Voor wie nog wil doneren: de donatiepagina is nog steeds open.