De Stichting Elisabeth Groen heeft tot nu toe met de Gemeente een betrouwbare partner gehad bij de ontwikkeling, en straks ook met de aanleg en het beheer van het geplande park op het Elisabethterrein.

Daartoe is in een samenwerkingovereenkomst tussen de Gemeente en onze bewonersstichting voor de komende tien jaar van alles vastgelegd. Dat moet het mogelijk moet maken om op gelijke voet samen te werken aan een langgekoesterd ideaal: een onbebouwd en groen beekdal.

Het gaat hier om een project waar al veel tijd en geld in is geinvesteerd en waar alom naar wordt uitgezien. Ook de  Gemeenteraad stond met overgrote meerderheid achter het project. Het is een project dat landelijk en internationaal in Europees verband bewondering oogst en dat als voorbeeld dient voor de samenwerking tussen burgers en overheid. Een project dat onlangs een belangrijke prijs in de wacht sleepte van de Utrechtse provinciale competitie van landschapsprojecten. Dit College heeft al degenen die er de afgelopen jaren aan hebben bijgedragen daarmee hartelijk gelukwenst.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat ditzelfde College dit alles op het spel  zet. Niet alleen “dat stukje groen”, maar ook – minstens zo belangrijk-  het vertrouwen in elkaar dat is opgebouwd. Dat kan niet zo maar aan de kant worden gezet.

Paul Struijk, voorzitter