Rondleiding met nuttige workshop

We krijgen regelmatig aanvragen voor een rondleiding en dat doen we graag!
Zo ook kwam eind oktober een groep op bezoek: medewerkers van Twijnstra Gudde die zich met bewonersparticipatie bezig houden. Paul en Wil gaven de rondleiding over het terrein en vertelden over de geschiedenis, stand van zaken en toekomstplannen van de Stichting en het park. Een van de medewerkers haalden hier een overzicht van ‘succesfactoren’ uit die we wel herkennen van de afgelopen 7 jaren, maar waar we ook wel weer trots op zijn om die opnieuw op een rij te zien:

Als tegenprestatie mochten we enkele vraagstukken voorleggen die de Twijnstra Gudde medewerkers in een workshop uitwerkten en ons advies gaven met zgn. Do’s en Don’ts. Ook daar kunnen we mee uit de voeten!

“Succesfactoren” in het realisatieproces van het park (in willekeurige volgorde):
–  bewoners en “open en meedenkende” ambtenaren en in één werkgroep waar al het voorbereidende werk plaatsvond;
–  doorpakken wanneer er politiek momentum is;
–  netwerk benutten als intermediaire partij (“het  nieuwe samenwerken”);
–  open staan voor adviezen van derden;
–  in een brede schil zowel bewoners als experts organiseren;
–  witte plekken-sessies organiseren voor nieuwe (wilde) ideeën;
–  website en whatsapp-groep voor laagdrempelige  communicatie;
–  college en raad uitnodigen voor werkbezoeken;
–  al beginnen voordat het begonnen is: bewoners warm en enthousiast houden met maandelijkse
natuurwerkzaamheden tijdens vertraging;
–  aannemers meenemen in het wezen en de werkwijze van de stichting;
–  voorwaarden van social return opnemen in de aanbesteding;
–  de ambtelijke taal eigen maken;
–  vasthouden aan doelstellingen en plan boven persoonlijke opvattingen;
–  bij politiek rumoer wijzen op de waarde van de samenwerking.

Deel dit bericht: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email