Dit (voor)jaar hebben we een jubileum te vieren! Nu is het precies 10 jaar geleden dat de plannen voor Elisabeth Groen werden opgestart. 

Eind februari 2013 werd het coalitieakkoord gepresenteerd waarin nu echt een groene inrichting van het ziekenhuisterrein besloten werd. Vrij snel daarna vormden bewoners en ambtenaren uit Amersfoort een kerngroep om de stad te mobiliseren en ideeën te verzamelen. Met een opdracht direct van het college konden we half mei aan de slag en werd op 5 juni 2013 op 2 locaties ideeën uit de stad opgehaald!
In de zomer werkten we in verschillende werkgroepen door om te zorgen dat de ideeën goed gecombineerd konden worden in een Inrichting-en-Beheerplan. Uiteindelijk konden we begin september een eerste schets aan de gemeenteraad presenteren en werd op 17 december het Inrichting-en-Beheerplan met bijbehorend bestemmingsplan door gemeenteraad goedgekeurd!
Nog steeds is dit een voorbeeld van co-creatie die niet vaak wordt vertoond in Nederland en kunnen we vaak ons verhaal uitdragen naar andere gemeentes en bewonersinitiatieven.

De Stichting Elisabeth Groen die de aanleg en beheer op zich heeft genomen is in maart 2014 opgericht – op de dag van de lente. Volgend jaar weer een jubileum dus!
Het hele verhaal van de beginjaren kun je hier lezen.