Ben je nieuwsgierig wat er achter het hek te zien is? We maken een uitzichtpunt, zodat je het van een afstandje kunt bekijken!

Een stuk van het park, Willemsduintjes, is niet vrij toegankelijk. Hier moet de natuur nog wat langer de kans krijgen om zich ongestoord te ontwikkelen. Vorig jaar is er door KNNV afdeling Amersfoort e.o. een vegetatieonderzoek van dit terrein gedaan, er is toen een grote diversiteit aan soorten gevonden; 184 soorten waaronder 4 rode lijst soorten. De soorten zijn kenmerkend voor de verschillende vakken die elk een eigen biotoop hebben, onder andere bos, ruigte, oever en open schrale gronden.

Om toch te kunnen genieten van al dat moois zullen we regelmatig excursies organiseren (kijk maar eens bij WijkNME) en hebben we ook dit prachtige uitzichtpunt gerealiseerd. Op 13 juni hebben we – op gepaste afstand- met 14 vrijwilligers de hekken en takkenrillen gemaakt, de komende periode zal het verder worden afgerond. Wil je meedoen? Meld je aan!

Stichting Elisabeth Groen heeft de ambitie om dit terrein mee te nemen in het beheer omdat het grenst aan het Elisabeth Groen terrein en vergelijkbare beheersmaatregelen vergt als enkele nog aan te leggen delen hiervan.