Wat? Vondsten uit het Neolithicum?

Neolithicum (Nieuwe Steentijd, 5300-2200 v.Chr.)

De belangwekkende vondsten in park Randenbroek en deels op het Elisabeth terrein zijn vondsten uit de nieuwe steentijd, ofwel het Neolithicum. Vondsten uit deze periode zijn zeldzaam in Nederland. Wat is het Neolithicum?

neolithicum

Aan de einde van het Mesolithicum en in het begin van Nieuwe Steentijd vinden er belangrijke veranderingen plaats: geleidelijk aan maakte het jagen en verzamelen plaats voor akkerbouw en veeteelt. Tijdelijke kampjes verdwijnen en blijvende nederzettingen met houten huizen verschijnen. Aardewerk deed zijn intrede, samenlevingsverbanden vergrootten zich en de bevolkingsomvang nam toe. Allerlei sociale en technologische ontwikkelingen en veranderingen vonden plaats.
Sporen uit het Neolithicum, met name uit het late, komen ook in en om Amersfoort voor. Bekend zijn enkele stenen bijlen en verschillende grafheuvels (tot voor kort alleen bekend in het zuiden van de gemeente). Het lager gelegen gebied ten noorden van de stad bleek ook nu zeer geschikt voor bewoning. In Nieuwland zijn nabij de boerderij Sneul (mogelijke nederzettings)sporen gevonden en tegen de A1 zijn in april 1997 enkele klokbekers en een grafheuvel aangetroffen.

Binnenkort geeft stichting Elisabeth Groen graag meer informatie over de vondsten die in park Randenbroek en het Elisabeth Groen zijn gedaan.

De vondsten hebben consequenties voor het ontwerp van onder andere een broekbos in het gebied. Meer kunt u hier over lezen.

Deel dit bericht: Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email