Een van de doelen bij de aanleg van Elisabeth Groen was het Beekdal weer duidelijk zichtbaar maken in de stad en de ecologische verbindingszone voor zowel land- als waternatuur versterken.

Ecologische zones

Elisabeth Groen is opgebouwd in drie zones:

  • de natte ecologische verbindingszone met beekgebonden natuur met flauwe oevers en enkele steile randen en eilandjes, broekbosjes en poelen
  • de overgangszone met natte en droge weides
  • de droge bos- en cultuurzone: de ecologische verbindingszone tussen de oude boskernen van de Vosheuvel en Park Randenbroek en de bomenlanen langs de Heiligenbergerweg.

De stromende beek biedt een goed leefmilieu voor verschillende soorten vissen, ringslangen, waterspitsmuizen en de ijsvogel. Langs de oevers is ruimte voor lage en hoge waterplanten en moerasplanten. De roze kattenstaart groeit al volop langs de oever en in het water vind je ook moerasweegbree.

Herstel van natuurwaarden

Voor nog meer variatie in de natte ecologische verbindingszone zijn langs de beek ook twee nieuwe poelen gegraven.

De poelen zijn expres niet verbonden met de beek. Doordat de poelen alleen worden gevoed door grond- en regenwater bieden ze voedselarm, stilstaand water dat door de geringe diepte snel opwarmt. De waterkwaliteit is hierdoor anders dan in de beek, wat ook andere planten en dieren aantrekt. Vooral amfibieën zoals de kamsalamander, verschillende padden en kikkers gaan hier hopelijk hun plekje vinden, maar ook vogels, libellen en vlinders zoals het oranjetipje.

De natuur gaat zich steeds verder ontwikkelen. Vooral rond de twee poelen is weinig aangeplant en bepaalt de natuur zelf welke planten hier gaan groeien.

Willemsduintjes

Naast Elisabeth Groen ligt een uniek natuurgebied. Dit deel van het Beekdal heet ‘Willemsduintjes’ en is ook in beheer bij Stichting Elisabeth Groen.

Om de vele bijzondere planten en dieren in dit gebied te beschermen, is dit gebied niet vrij toegankelijk én is het verboden voor honden.

Vanaf het uitzichtpunt net voor het bruggetje aan de noordkant van de duintjes, heb je een goed zicht over het gebied en de vele onderdelen van het beeklandschap.

Flora en fauna tellingen

Natuur staat op de eerste plaats in Elisabeth Groen. Het draagt bij aan het verhogen van de biodiversiteit in Amersfoort. In het ontwerp en bij de aanleg is hier al rekening mee gehouden en ook bij het beheer is het een heel belangrijke doelstelling. 

Bodemkwaliteit

Zo zorgen we er voor dat de bodemkwaliteit steeds beter wordt door organisch materiaal (takken en maaisel) niet af te voeren maar te hergebruiken op het terrein. En zullen we zo weinig mogelijk maaien. Verder zorgen we bij de natte gebieden , bossen en hoge graslanden dat de natuur z’n gang kan gaan en zorgen we voor goede broed- en voedselplaatsen voor dieren. Daarnaast monitoren we veel soorten planten en dieren, in samenwerking met Amersfoortse of landelijke werkgroepen.

Tel je mee?

Hier kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken! Help mee de natuur in kaart te brengen, alles wat vliegt, springt, rent, kruipt, zwemt en zweeft. Maar ook de monitoring van temperatuur, vocht, bodemleven, luchtsamenstelling, etc etc zijn belangrijk voor de ontwikkeling van Elisabeth Groen. Tel of meet je al regelmatig, of wil je voor ons tellen, meld je dan via de button onderaan deze pagina.