Voor en door bewoners

Elisabeth Groen wordt beheerd en onderhouden door enthousiaste omwonenden van het gebied.

Samen met de gemeente en groenonderhoudsbedrijf SIGHT Landscaping houden we het park, de natuur en de andere elementen in goede conditie.

Je kunt op allerlei manieren meewerken aan het park en alles wat daarin groeit, bloeit en gebeurt:

• Beheer en onderhoud

• Flora en fauna – soorten tellen

• Beleef het beekdal

• Beheer van het hondenrenveld

• Communicatie en evenementen

• Nutstuinen

• Bestuur Stichting Elisabeth Groen

Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid

In alle samenwerkingen – met de gemeente, met Parkhuis, met onze andere partners in het Beekdal en daarbuiten, werken we op basis van gelijkwaardigheid. We geloven namelijk in het werken in een netwerk. Kernwaarden daarvoor zijn Gelijkwaardigheid, Respect, Vertrouwen en Persoonlijk Contact – ooit opgetekend door Nationale Ombudsman Alexander Brenninkmeijer.

Beheer voor minimaal tien jaar 

Met de gemeente is in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken dat we na de aanleg nog voor minimaal 10 jaar verantwoordelijk zijn voor het beheer van Elisabeth Groen. Dat is dus tot 2030. Zoals het nu gaat gaan we ervan uit dat die periode nog wel verlengd zal worden.

Documentatie

Hieronder enkele documenten die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van het park.    

Opdracht van het College van B&W aan de Kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen om te komen tot een inrichting- en beheerplan.

Het inrichting-en beheerplan dat tot stand is gekomen met bewoners, belangenorganisaties, de gemeente en specialisten.

Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Amersfoort om als stichting zorg te dragen voor inrichten en beheer gedurende 10 jaar.