Als je je als vrijwilliger niet respectvol benaderd voelt tijdens of rond je activiteiten voor het park, heb je de mogelijkheid om vragen hierover te bespreken met onze vertrouwenspersoon, Gerda de Jong. Zij is zelf vrijwilliger en geschoold als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Zij zal een vertrouwelijk gesprek met je voeren en zal het bestuur al dan niet anoniem daarover informeren. Het bestuur zal de melding verder afhandelen op basis van haar advies.

Wil je een melding doen of mij vragen stellen, mail dan naar jonger2255@gmail.com of bel 06 2250 2395

Gerda de Jong

Vertrouwenspersoon