Amersfoort is ontstaan op de plek waar drie beken samenkomen. Van deze beken is de Heiligenbergerbeek – die vroeger Luntersche beek heette – het best bewaard gebleven.

Historie

Het Beekdal, dat ontstond in de laatste ijstijd, is voor de stad en de streek van onschatbare waarde. Er is geen stad in Nederland waar een beek zo diep doordringt tot in het middeleeuwse stadshart.

Het park Elisabeth Groen is onderdeel van een unieke doorgaande groene zone vanaf de stad tot aan de A28 en verder: Het Beekdal. Van oorsprong vormde de Heiligenbergerweg het hoger en droger gelegen ontginningslint en de beek de lagere natte zone, met extensieve hooilanden, moerassige laagtes en overstroombare delen. Verder kwamen in dit landschap zandduinen voor.

Oorpsronkelijk ontwerp

De oorspronkelijke indeling kom je weer tegen in het ontwerp van het park. Oude paden en bomenlaantjes komen als zichtlijnen terug. Langs de beek is een zone met een wild, nat en natuurlijk karakter. Daarnaast ligt een drogere zone met park en weide. Tegen de Heiligenbergerweg is een zone ontwikkeld met het centraal gelegen ketelhuis, cultuurtuinen, dierenweiden, afgewisseld met eikenbos. De hoofdroute volgt vrijwel exact de cultuurhistorische grens tussen hoger gelegen akkers en de lage weidegronden van vroeger tijden.