Datum/Tijd
27 september 2023
19:30 - 21:30


Informatieavond over de vogels in stadspark Elisabeth Groen

Woensdag 27 september 19:30 – 21:30 uur
Parkhuis Amersfoort, panoramadak

Elisabeth Groen is een stadspark voor en door bewoners, waarin natuurontwikkeling voorop staat. Het is een park vol verhalen over mensen, planten en dieren.
Tijdens deze informatieavond staat het verhaal van de vogels centraal. Welke vogels zijn er te vinden in het park? Waarom zijn ze er? Wat hebben ze nodig? Wat zegt hun aanwezigheid (of afwezigheid!) over de natuur in het park? Hoe kunnen we een goed beeld krijgen van de vogelstand? En hoe kunnen we de vogels helpen om zich nog meer thuis te voelen in dit unieke park?

Programma

  • Inloop met koffie en thee
  • Kees Penninx en Reinier Kniest. Welkom en toelichting door de initiatiefnemers van de werkgroep Vogelmonitor van Elisabeth Groen.
  • Reinier Kniest en Arnoud de Bruin. De vogels van Elisabeth Groen. Presentatie van het eerste half jaar vogels spotten door de Vogelmonitor.
  • Pauze
  • Gideon Vreeman, stadsecoloog gemeente Amersfoort. Elisabeth Groen, een vogelparadijs in wording? Aandachtspunten en praktische tips voor monitoring, gebiedsbeheer en ecologische ontwikkeling.
  • Afsluiting

Een initiatief van de werkgroep Vogelmonitor van Stichting Elisabeth Groen.
Met medewerking van Gideon Vreeman, stadsecoloog gemeente Amersfoort.

foto putters: Jolanda van Blaaderen