Het is juni 2021 en de metamorfose van Elisabeth Groen is een feit. Na plannen maken en aanleg komt nu de fase van 10 jaar beheer. Dit betekent natuurontwikkeling maar ook zorgen dat de bezoekers op een goede manier genieten van het park. We hebben er zin in!

Dit is voor het bestuur van Stichting Elisabeth Groen ook een logisch moment voor de overgang naar de nieuwe rol: van enthousiast plannen maken naar lang wachten op de sloop naar een flinke groep vrijwilligers aan ons binden om nu een stevige start in de beheerperiode te hebben.

Voor Wil Voorn en Paul Struijk zit de tijd erop: de afgelopen 8 jaren hebben ze zich met hart en ziel verbonden aan dit unieke project van co-creatie. Margriet van de Heijden is eind 2019 gestopt in het bestuur. We zijn hen eeuwig dankbaar! Gelukkig blijven ze actief als natuurvrijwilliger. Hans, Gustaaf en Lia blijven aan in het bestuur. En we hebben drie van onze vrijwilligers bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur; we zijn weer met 6!
De functies binnen het bestuur verschuiven dus ook. Het bestuur zal nu bestaan uit (vlnr op de foto): Lia Bouma (voorzitter), Ronald Jas, Robine van Dooren (penningmeester), Gustaaf de Man, Hans Seinen, Alice van Beest (secretaris).

Daarnaast hebben we Daniel Roos bereid gevonden 1 dag in de week er te zijn als onze parkwachter, ook daar zijn we erg blij mee! Susan Katsman was al verbonden aan het WijkNME als coördinator en blijft dat ook doen. En we hebben natuurlijk ruim 100 vrijwilligers, daar zijn we supertrots op!

We hadden gehoopt om al in september een grootse opening te vieren met de hele stad maar de coronamaatregelen begin juni gaven nog te veel onzekerheden, dat schuiven we dus door naar 2022.