Eindelijk is het dan zover. Elisabeth Groen heeft een nieuwe website. Met man en macht is er het afgelopen half jaar naar toe gewerkt.  

De vorige website is nog gemaakt in de tijd dat de stichting nog volop bezig was om ervoor te zorgen dat er een park was. Inmiddels is het park aangelegd en komen we ook in een andere fase terecht. De fase waarin iedereen van het park kan genieten en waar iedereen ook zijn bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van het park.  Deze twee onderwerpen hebben daarom ook een centrale plek gekregen op de nieuwe website.

En er is veel aandacht voor verhalen; verhalen van het park, van de mensen, van de seizoenen en nog meer. Want dat er verhalen zijn te vertellen over het park, dat zal wel duidelijk zijn.

Ook hebben we geprobeerd om al die mensen die betrokken zijn bij het park een plekje te geven. Hier hebben we een bescheiden begin mee gemaakt, maar we willen dat nog verder uitbreiden. Dank aan iedereen die foto’s heeft geleverd die we vonden op pictures@elisabethgroen.nl. Hier hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. In dat kader speciaal dank aan Hilbert, Alie en Fred Oosterhuis. Mocht je een foto zien die van jou of waar je opstaat, terwijl je dat niet wilt; laat het ons dan weten.