Driestemmige liederen in het park, dat hoor je niet vaak. Op 25 juni liepen bezoekers van het optreden van theaterkoor Voice Box langs alle bijzondere plekken in het park om daar te luisteren naar voordrachten en liederen. Na afloop een mooie samenkomst van het hele koor en een waardige afsluiting bij de Vertelplek. Daar werd na afloop een spreekwoordelijke notenboom in de vorm van een cheque overhandigd aan voormalig bestuurslid Wil Voorn. Deze boom zal in de loop van het jaar daadwerkelijk worden aangeplant.