Han Gerlings vertelt in 2017 over het Beekdal in een boot van Waterlijn

Han Gerlings was behalve oprichter van o.a. Waterlijn en Fietsboot, ook een hartstochtelijke pleitbezorger voor een groen Beekdal.

Samen met Eduard Vosters, Ruud van Dongen en anderen was hij zeer actief in de stichting Heiligenbergerbeekdal. Vele jaren lang bewerkte hij hoofden en harten van inwoners en bestuurders van deze stad, net zo lang tot er een nieuw en beter inzicht over de toekomst van dit gebied ging ontstaan: na het vertrek van het St. Elisabethziekenhuis niet bebouwen, maar het bestaande park Randenbroek en het groen langs de beekoevers versterken en uitbreiden. In zijn ogen hoogst noodzakelijk, uit oogpunt van natuurontwikkeling, natuureducatie, maar ook vanwege de recreatiemogelijkheden in een steeds voller wordende stad. Wat daar van geworden is kunnen we gelukkig nu zelf iedere dag zien en ervaren.
Ook in de jaren dat het burgerinitiatief door anderen werd overgenomen, een inrichtingsplan vorm kreeg en de contouren zichtbaar werden van een aanleg- en beheerplan, bleef Han op de achtergrond zeer betrokken.

Bij een aantal gelegenheden trad hij op als varende gids op een Waterlijnboot waarbij hij gloedvol de pracht van de beekoevers en de aangrenzende parken kon overbrengen.

En zelf ook niet vies van het handen uit de mouwen steken; Han was ook natuurwerkvrijwilliger bij de ploeg die de oevers van het Valleikanaal bijhoudt.

Een aimabele man die we graag gedenken als een van de aartsvaders van Elisabeth Groen, en wie we veel dank verschuldigd zijn.

Paul Struijk, oud-voorzitter Stichting Elisabeth Groen