Tijdens de nacht van Oud en Nieuw zijn ruim 40 bomen en een onbekend aantal struiken in park Elisabeth Groen opzettelijk dodelijk verminkt. Het gaat om bomen in diverse maten en van diverse soorten, waaronder drie zeldzame Coelhorster appelbomen die onvervangbaar zijn. Ook in enkele straten in de wijk Randenbroek zijn bomen verminkt en is in Park Randenbroek een boom op vergelijkbare wijze onherstelbaar beschadigd.

De dader heeft de bomen opzettelijk welbewust verminkt. Bij alle bomen is de bast rondom de stam nauwkeurig geschild zodat de sapstroom stopt en de boom geen kans meer heeft om te overleven. Daarbij is waarschijnlijk een groot en scherp mes gebruikt en heeft de dader veel tijd genomen. Bij elke boom heeft de verminking zeker minutenlang gevergd. Er is dus geen sprake van gelegenheidsvandalisme, maar van een bewuste en geplande actie.

Onvervangbare bomen

Onder de vernielde bomen bevinden zich drie Coelhorster appelbomen. Dit is een bijzonder en lokaal ras dat niet kan worden vervangen, want deze bomen waren opgekweekt in het kader van een speciale actie van jaren geleden. Ook enkele andere bijzondere soorten als moerbei, Perzische slaapboom, de tulpenboom en andere zijn dodelijk beschadigd.

Deze respectloze daad zal een spoor van lege plekken in het park achterlaten: de meeste bomen kunnen wel vervangen worden, maar dat betekent dat er nieuwe bomen aangeplant moeten worden door vrijwilligers in samenwerking met een aannemer. Dat kost veel extra werk en geld en daarnaast zal het een tijd duren voordat de bomen aanslaan en weer een zekere grootte hebben.

Oproep tot opsporing van de dader

Bestuur en vrijwilligers van park Elisabeth Groen zijn geschokt door deze brute en respectloze aanslag. Onmiddellijk nadat dit was ontdekt, heeft het bestuur oproepen geplaatst in een aantal buurtapps en Nextdoor groepen of iemand iets gezien heeft. We hebben het incident ook gemeld bij de wijkagent en zullen proberen aangifte te doen bij de politie. We hopen dat deze initiatieven aanleiding geven tot de aanhouding van de dader, zodat deze ter verantwoording geroepen kan worden.

We roepen omwonenden en passanten op om vernielingen in het park altijd aan ons te melden via mailadres info@elisabethgroen.nl. Na zonsondergang is het sowieso niet toegestaan om in het park aanwezig te zijn, dus ook daarover ontvangen wij graag meldingen als dat toch gebeurt.

De Stichting Elisabeth Groen is geschokt door deze acties, maar zal zich positief blijven inzetten om de natuur in het park te helpen en om de biodiversiteit te blijven versterken.

Update 2 januari, 13.15

Inmiddels ontvangen we al vele steunbetuigingen en verzoeken om donaties via de mail. Dat doet ons uiteraard heel erg goed. U kunt een donatie richten aan Stichting Elisabeth Groen, rekeningnummer: NL03RABO 0191 8010 11 o.v.v. boompjes.  U kunt ook gebruik maken van bijgevoegde QR.