Op 1 en 2 september vierden we de natuur in het Fête de la Nature in het park. Op vrijdagavond kon je meedoen aan een wandeling door het park op zoek naar nachtvlinders. Voordat de wandeling begon, hield de gids een presentatie over nachtvlinders. Een kleine/grote groep ging daarna enthousiast het park in. Ze werden verrast door verschillende soorten nachtvlinders.

Op 2 september waren er vanaf 14.00 uur allerlei dingen te doen voor jong en oud. Je kon door het park lopen om verschillende insecten en vogels te zien. Ook de kindermoestuin en de buurtmoestuin konden bezocht worden. Kinderen gingen aan de slag met het planten en onderhouden van groenten, fruit, kruiden en bloemen. Zo leren ze hoe een zaadje uitgroeit tot een plant en hoe je verschillende planten kunt onderhouden. In de buurtmoestuin helpen volwassenen volwassen om diverse gewassen te kweken en de eerste oogst werd die dag ook gedeeld. Elke zaterdagochtend kan trouwens iedereen meehelpen in de buurtmoestuin, het is volledig gratis.

Vertelplek

Bij de Vertelplek was een posterbordententoonstelling over het ontstaan van het park. Plannen maken begon al in 2013 en uiteindelijk is in 2021 het park geopend. Op de Vertelplek werden twee presentaties gegeven; een over de vogelobservatie in het park en de ander over zeer oude schelpen die zijn gevonden bij het boren voor de waterinstallatie voor de buurtmoestuin. De vondst van zoutwaterschelpen vertelt ons iets over de geschiedenis van Amersfoort zo’n 100.00 jaar geleden. Toen was hier tot aan Woudenberg toe geen land, maar alleen een ondiepe zee. Door de jaren heen is deze zee dichtgeslibd en land geworden.

Daarna was er gelegenheid om met een gids door de Willemsduintjes te lopen. Dat is een beschermd gebied in het park waar wilde natuur is. Omdat het normaal niet toegankelijk is voor bezoekers was dit een mooie kans om dit gebied te bekijken, waar bijzondere planten groeien en ook soms een ringslang of een ijsvogeltje wordt waargenomen.

Het weer werkte mee aan een goede beleving van de middag. Eerst bewolking maar toen begon de zon te schijnen. Je kon elkaar ontmoeten bij de Koffiebus en je kon een ijsje eten bij de IJsmakerij. Het was een boeiende middag waar je met eigen ogen kon zien wat het park allemaal te bieden heeft.