Een van de doelen bij de aanleg van Elisabeth Groen was het Beekdal weer duidelijk zichtbaar […]