In 2013 heeft een kerngroep van Amersfoorters en gemeenteambtenaren een Inrichting-en-Beheerplan ontwikkeld voor het vrijgekomen ziekenhuisterrein van Meander Medisch Centrum locatie Elisabeth. Deze coproductie was een eerste pilot vanuit burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken. Het Inrichting-en-Beheerplan is gebaseerd op ruim 200 ideeën en wensen van omwonenden en toekomstige gebruikers. Elisabeth Groen is daardoor een park voor en door bewoners.
Het beheer van dit parkdeel is in handen van Stichting Elisabeth Groen, een bewonersstichting die ook een
netwerkfunctie heeft in de stad. Iedereen die ideeën heeft over meedoen in Elisabeth Groen is welkom.